Birjand 100%
Jam 100%
15 Rousta 100%
Bandar Abbas 100%
Jufair 100%
Nabi Akram 90.73%
Gharchak 80.21%
Neyriz 63.21%
Khaveh 31.23%
Chabahar 26.12%
Mahshahr 24.78%
Baheri 17.46%