نفت و گاز

شرکت توسعه خط لوله هامون، با ایجاد توانمندی و کسب دانش فنی و ایجاد همکاری و مشارکت با شرکت­ های بزرگ آلمانی و روسی در زمینه نفت و گاز و همچنین تجربه مدیران فعلی در پروژه ­های مختلف نفتی و گازی در مناطق مختلف ایران، از جمله نفت و گاز گچساران، پتروشیمی ماهشهر، پتروشیمی اراک، پالایشگاه گاز کنگان، NGL 3200 غرب کارون (جفیر)، پترو پالایشگاه مهر خلیج فارس و … در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز، مشارکت در احداث پلنت­ های پتروشیمی و تاسیسات نفت و گاز و تولید و اجرای لوله ­گذاری چاه ­های نفت، آمادگی اجرای پروژه ­ها به صورت EPC، PC ، MC ، BOT و همچنین با افزودن شرایط سرمایه­ گذاری به صورت EPCF را دارا می ­باشد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!