پروژه های جاری

پروژه بوشهر

طرح اجرای شبکه جمع آوری، استگاه های پمپاژ و خط انتقال اصلی فاضلاب منطقه جنوب شرقی شهر بوشهر (تنگک ها) ... ادامه مطلب

پروژه تیس

عملیات اجرایی پروژه خط انتقال آب شهر جدید تیس شامل لوله گذاری با لوله های چدن نشکن از قطر250 الی 600 میلیمتر ... ادامه مطلب

    برای مشاوره تماس بگیرید!