پروژه میبد

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرای خط انتقال آب از چاه های موجود تا مخزن ده هزار متر مکعبی و ابنیه و حفر و کار های تکمیلی چاه و تاسیسات سر چاهی و احداث مسیر دسترسی میبد

هدف:

جمع آوری آب چاه و انتقال آن به مخازن ذخیره میبد

شماره قرارداد:

001(1401/25/8783)/ق/1401

تاریخ قرارداد:

1401.10.17

مدت پیمان:

18 ماه

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

مشاور:

مهندسین مشاور جویاب نو

دستگاه نظارت:

مهندسین مشاور جویاب نو

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!