پروژه صبا فولاد

موضوع قرارداد:

خرید و اجرای خط لوله GRP انتقال آب از محل ایستگاه پمپاژ تا مخزن RO شرکت صبا فولاد خلیج فارس

شرح کار:

موضوع مناقصه عبارت است از انجام پروژه تامین و اجرای خط لوله GRP انتقال آب از محل ایستگاه پمپاژ تا مخزن RO کارخانه صبا فولاد خلیج فارس در این راستا خرید و اجرای خط لوله و اتصالات و شیرآلات مربوط به آن به همراه حوضچه های شیرآلات و پل فلزی عبور لوله از روی راه دسترسی در انتهای مسیر باید انجام شود.

مدت قرارداد:

6 ماه

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

دستگاه نظارت:

مهندسین مشاور برسو

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!