پروژه خاوه

موقعیت پروژه در یک نگاه

عنوان:

ساخت مخزن 1000 متر مکبی زمینی و 100 متر مکعبی هوایی و ساختمان های مربوطه در روستا خاوه شهرستان ورامین

شماره قرارداد:

17823/20100

تاریخ شروع پروژه:

اردیبهشت 1401

مدت قرارداد:

12 ماه

کارفرما:

آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران

مشاور:

شرکت مهندسین مشاور پارس پیآب

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!