پروژه تیس

موضوع:

عملیات اجرایی پروژه خط انتقال آب شهر جدید تیس شامل لوله گذاری با لوله های چدن نشکن از قطر250 الی 600 میلیمتر و لوله های پلی اتیلن در اقطار 200 و 630 میلیمتر ، احداث حوضچه های بتنی شیرآلات و عملیات های مربوطه

هدف:

آبرسانی به شهر جدید تیس – استان سیستان و بلوچستان

کارفرما:

شرکت عمران شهر جدید تیس

مشاور و دستگاه نظارت:

شرکت مهندسین مشاور آبفن

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

مدت قرارداد:

3 ماه

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!