پروژه بندر امام

وضعیت پروژه در یک نگاه

نام طرح :

اجرای شبکه فاصلاب بندر امام خمینی (ره)

نام پروژه:

عملیات اجرایی تکمیل تلمبه خانه فاضلاب شماره 23 شهر بندر امام خمینی (ره) و سروصل های منتهی به آن

مدت پيمان :

5 ماه

شماره قرارداد:

1401/2081

تاريخ ابلاغ قرارداد:

1401/08/22

كارفرما:

شرکت آب و فاضلاب خوزستان

مشاور:

شرکت مهندسین مشاور سارآب اهواز

پيمانكار :

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!