پروژه باهری

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان:

ساخت مخزن 20000 متر مکعبی و ساختمان های مربوطه در اراضی باهری شهرستان ورامین

شماره قرارداد:

17822/20100

تاریخ شروع پروژه:

اردیبهشت 1401

مدت قرارداد:

36 ماه

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران

مشاور:

شرکت مهندسین مشاور پارس آب تدبیر

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!