پیمان مدیریت عملیات ساختمانی توسعه ساختمان دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی توسعه ساختمان دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی توسعه ساختمان دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی توسعه ساختمان دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف

شماره قرارداد:

87//MC05

تاریخ شروع پروژه :

87/08/15

مدت قرارداد:

12 ماه شمسی

کارفرما:

جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!