پیمان مدیریت تکمیل ساختمان موسسه خیریه علی اکبر(ع)

پیمان مدیریت تکمیل ساختمان موسسه خیریه علی اکبر(ع) (2)

پیمان مدیریت تکمیل ساختمان موسسه خیریه علی اکبر(ع) (2)


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

پیمان مدیریت تکمیل ساختمان موسسه خیریه علی اکبر(ع)

شماره قرارداد:

87//MC04

تاریخ شروع پروژه :

87/08/01

مدت قرارداد:

6 ماه شمسی

کارفرما:

جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!