مدیریت پیمان عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه آلیاژ گستر هامون


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

مدیریت پیمان عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه آلیاژ گستر هامون

شماره قرارداد:

0015/هـ/92

تاریخ شروع پروژه :

92/08/11

مدت قرارداد:

6 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آلیاژ گستر هامون

دستگاه نظارت:

پارس فرارون

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!