قرارداد فروش 7 کیلومتر لوله چدن قطر 250

قرارداد فروش 7 کیلومتر لوله چدن قطر 250

قرارداد فروش 7 کیلومتر لوله چدن قطر 250


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

قرارداد فروش 7 کیلومتر لوله چدن قطر 250

شماره قرارداد:

54/18247

تاریخ شروع پروژه :

87/09/23

مدت قرارداد:

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!