عملیات لوله گذاری فاضلاب میرداماد تهران قطعه یک


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات لوله گذاری فاضلاب میرداماد تهران قطعه یک

شماره قرارداد:

91/17/ج

تاریخ شروع پروژه :

91/06/12

مدت قرارداد:

4 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب تهران

دستگاه نظارت:

مهاب قدس

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!