عملیات لوله گذاری فاضلاب در منطقه 4 شهرداری قطعه 5 تهران


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات لوله گذاری فاضلاب در منطقه 4 شهرداری قطعه 5 تهران

شماره قرارداد:

89/21

تاریخ شروع پروژه :

89/07/27

مدت قرارداد:

4 ماه شمسی

کارفرما:

فاضلاب تهران

دستگاه نظارت:

پارس‌ آب تدبير

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!