عملیات اجرای فونداسیون، سقف و اسکلت فاز یک مسکن مهر 31 کاشان(قمصر)


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرای فونداسیون، سقف و اسکلت فاز یک مسکن مهر 31 کاشان(قمصر)

شماره قرارداد:

2/31/305

تاریخ شروع پروژه :

88/04/24

مدت قرارداد:

5 ماه شمسی

کارفرما:

آب و فاضلاب استان مرکزی

دستگاه نظارت:

توسعه تدبير بنا

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!