عملیات اجرایی دیوار محیطی سوله بحران غیاث الدین جمشید کاشان


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرایی دیوار محیطی سوله بحران غیاث الدین جمشید کاشان

شماره قرارداد:

37/25202

تاریخ شروع پروژه :

89/09/03

مدت قرارداد:

1 ماه شمسی

کارفرما:

شهرداری کاشان

دستگاه نظارت:

معاونت فني شهرداري

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!