عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

شماره قرارداد:

37/35446

تاریخ شروع پروژه :

89/12/26

مدت قرارداد:

2 ماه شمسی

کارفرما:

شهرداری کاشان

دستگاه نظارت:

معاونت فني شهرداري

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!