عملیات اجرائی 1250 متر خط انتقال شهر تفرش(فاز اول)


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرائی 1250 متر خط انتقال شهر تفرش(فاز اول)

شماره قرارداد:

21690/1/ق

تاریخ شروع پروژه :

87/12/01

مدت قرارداد:

2 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

دستگاه نظارت:

معاونت مهندسي

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!