عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه

عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه

عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه

شماره قرارداد:

98/2932

تاریخ شروع پروژه :

86/05/14

مدت قرارداد:

4 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب کاشان

دستگاه نظارت:

معاونت مهندسي

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!