عمليات اجرايي خط انتقال آب از سد تنگوئيه سيرجان تا كارخانه فولاد سيرجان ايرانيان


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عمليات اجرايي خط انتقال آب از سد تنگوئيه سيرجان تا كارخانه فولاد سيرجان ايرانيان

شماره قرارداد:

3056/س/90

تاریخ شروع پروژه :

90/10/19

مدت قرارداد:

6 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت فولاد سيرجان

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!