اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ

اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ

اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ

شماره قرارداد:

14072/ع/ق/87

تاریخ شروع پروژه :

87/08/11

مدت قرارداد:

3 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

دستگاه نظارت:

پارس‌ آب تدبير

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!