اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب ناحیه E 3.4 تهران به طول 8243 متر

فاضلاب

فاضلاب


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب ناحیه E 3.4 تهران به طول 8243 متر

شماره قرارداد:

87 /6

تاریخ شروع پروژه :

87/07/30

مدت قرارداد:

225 روز

کارفرما:

شرکت فاضلاب تهران

دستگاه نظارت:

پارس‌ آب تدبير

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!