اجرای بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر(محله بیدکاب)


وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

اجرای بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر(محله بیدکاب)

شماره قرارداد:

10/24083

تاریخ شروع پروژه :

89/09/13

مدت قرارداد:

7 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب کاشان

دستگاه نظارت:

طرح و تحقیقات

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!