پروژه بیرجند

وضعیت پروژه در یک نگاه

نام پروژه :

آبرسانی و بهره برداری از تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند

موضوع :

تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز و مدیریت راهبردی طرح تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند

هدف :

بررسی مقدار مواد شیمیایی مصرفی واحدها، بررسی کلیه سیستم های مکانیکی تصفیه خانه، بررسی سیستم های ابزار دقیق، بررسی سیستم های برقی، بررسی سیستم های هیدرولیکی و نیوماتیکی، انجام آزمایشات لازم در زمینه استفاده از مواد شیمیایی، بررسی سیستم نرم افزاری تصفیه خانه (PLC)، انجام عملیات لوله کشی جهت تکمیل نمودن فرآیند تصفیه و…

کارفرما :

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

مشاور و دستگاه نظارت :

معاونت حفاظت و بهره برداری

پیمانکار : شرکت توسعه خط لوله هامون

مدت قرارداد : 18 ماه شمسی

0:00
0:00

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!