محمد ایزدی

محمد ایزدی

مدیر پروژه قرچک

سید ایمان میرمحمد علی

مدیر پروژه چابهار

محسن چهاردهی

مدیر پروژه جم

بابک دلخواست

مدیر پروژه نبی اکرم

صادق خمر

مسئول امور اداری پروژه 15 روستا

علی امجد طالع دوست

مدیر کارگاه پروژه چابهار

رضا نرگسی

سرپرست کارگاه پروژه ماهشهر

علیرضا تیموری

سرپرست کارگاه پروژه خاوه

0:00
0:00

    برای مشاوره تماس بگیرید!