قابلیت ایجاد کنفرانس تلفنی

 برای تبدیل یک تماس دو نفره به یک کنفرانس تلفنی مراحل زیر را دنبال کنید:

ابتدا داخلی مورد نظر را شماره گیری نموده، بعد از برقراری تماس کلید “More” را انتخاب کرده

سپس کلید “Confrn” را فشار دهید.

شماره تماسی را که می خواهید به تماس کنفرانسی اضافه کنید را شماره گیری کنید و “Dial” را فشار دهید. هنگامی که تماس گیرنده پاسخ داد، “Confrn” را فشار دهید تا آن را به کنفرانس اضافه کنید

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!