گزارش پیشرفت پروژه ماهشهر

photo1714893447
  • پیشرفت 55 درصدی کل پروژه
  • تامین پمپ ها و تجهیزات و ساخت مخزن دفنی ایستگاه پمپاژ شماره 16
  • پیشرفت 90 درصدی عملیات لوله گذاری خط خروجی ایستگاه پمپاژ شماره 16
  • تجهیز الکتریکال و مکانیکال و دفع نواقص ابنیه ی ایستگاه پمپاژ شماره 2

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!