گزارش پیشرفت پروژه خاوه

  • تکمیل ساخت مخزن 1000 متر مکعبی بتنی زمینی
  • پیشرفت 90 درصدی ساخت مخزن 100 متر مکعبی فلزی هوایی
  • تکمیل احداث اسکلت ساختمان نگهبانی

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!