گزارش پیشرفت پروژه باهری

  • پیشرفت 55 درصدی عملیات ساخت مخزن 2000 متر مکعبی بتنی
  • تکمیل عملیات بتن ریزی فونداسیون مخزن
  • پیشرفت 76 درصدی ساخت دیوار های مخزن
  • پیشرفت 40 درصدی احداث سقف مخزن

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!