پیشرفت 90 درصدی پروژه لوله گذاری خیابان نبی اکرم(ص) _ نبرد

  • احداث منهول های تقاطع خیابان نبرد
  • شروع عملیات اجرایی آدم روهای باقی مانده
  • پیشرفت فیزیکی 90 درصدی پروژه

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!