پیشرفت پروژه خط انتقال آب از چاه های موجود تا مخزن ده هزار مترمکعبی شهرستان میبد

  • تکمیل اسکلت و سقف بتنی 6 اتاقک ساختمانی سر چاهی
  • تکمیل عملیات بتن ریزی فونداسیون و دیوار 12 حوضچه خط چدن و پلی اتیلن
  • پایان عملیات دیوارچینی اتاقک ساختمانی شماره یک و آغاز دیوارچینی اتاقک ساختمانی شماره دو
  • نصب اتصالات و شیرآلات 3 حوضچه خط پلی اتیلن
  • تکمیل عملیات حفاری و لوله گذاری خط چدن داخل شهر به طول 650 متر
  • ادامه عملیات اجرای پلاستر سقف اتاقک های ساختمانی 1 تا 5

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!