پیشرفت عملیاتی پروژه میبد

  • تکمیل بتن ریزی اتاقک های سرچاهی
  • اجرای آرماتوربندی حوضچه های پلی اتیلن و چدن
  • بتن ریزی فونداسیون حوضچه ها
  • کرسی چینی زیر دیوارهای اتاقک های سرچاهی

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!