پیشرفت عملیاتی پروژه خط لوله میبد و مخزن 10000 مترمکعبی

  • اتمام عملیات حفاری کیلومتراژ 3.775-5.825 به طول 2050 متر و اجرای عملیات لوله گذاری چدن نشکن (داکتیل) به طول 1950 متر
  • اتمام عملیات حفاری به طول 4290 متر و اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن به متراژ 3000 متر
  • اتمام آرماتوربندی فونداسیون چاه های جدید شماره 1 و 2 و چاه اضطراری آب منطقه ای شماره 2
  • اتمام عملیات بتن ریزی فونداسیون چاه های جدید شماره 1 و 2

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!