پروژه شهرک صنعتی قرچک

  • اتمام لوله گذاری شبکه آب و فاضلاب فاز 2 شهرک صنعتی قرچک
  • پیشرفت 99 درصد شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب فاز 2 شهرک صنعتی قرچک
  • پیشرفت 95 درصد خط انتقال آب از فاز 1 به فاز 2
  • تکمیل و احداث منهول های فاضلاب و حوضچه های شیرآلات فاز 2 شهرک صنعتی قرچک
  • پیشرفت 95 درصد خط انتقال فاضلاب از فاز 2 به محل تصفیه خانه شهرک صنعتی قرچک در فاز 3
  • پیشرفت 95 درصد خط انتقال آب از فاز 1 به فاز 2 شهرک صنعتی قرچک

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!