پروژه آبرسانی چابهار از سد زیردان

تحویل موقت و شروع دوره بهره برداری بخشی از زون 4 پروژه آبرسانی از سد زیردان به شهر چابهار و لوله گذاری با لوله های چدن داکتیل به قطر 1000 میلی متر بطول 8 کیلومتر و ساخت و اجرای 20 عدد شیرخانه روی خط با دبی 1000 لیتر بر ثانیه

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!