عملیات اجرائی پروژه چابهار

*زون5*
— ادامه عملیات آب گیری و هوا گیری پارت 6 تست از کیلومتر 450+05 الی 560+06 به طول 1110 متر
–ادامه عملیات آب گیری و هوا گیری پارت 8 تست از کیلومتر 7900تا 9150 و تحویل به دستگاه نظارت
*زون 3*
–عملیات حفاری کانال خط 1000 زون 3 از کیلومتراژ 084+04 الی 990+04 به طول 906 متر
–عملیات لوله گذاری خط 1000 زون 3 از کیلومتراژ 084+04 الی 990+04 به طول 906 متر
*مسیر سیل زده زون 3*
–عملیات ریختن خاک سرندی روی لوله های اصلاح شده از کیلومتراژ ۳۹۰+۰۰ الی ۷۴۰+۰۰ به طول ۳۵۰ متر
*زون 4*
–عملیات حفاری حوضچه تخلیه آب خط 1000 زون 4 در کیلومتراژ 561+01

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!