عملیات اجرائی پروژه بندر امام

  • عملیات نصب حفاظ مربوط به حوضچه
  • عملیات ترمیم آجرنمای اتاق دیزل و اتاق نگهبانی
  • عملیات ساخت تابلو برق مربوط به پمپ ها (پیشرفت فیزیکی 80 درصد)
  • تأمین جرثقیل آشغالگیر 1.5 تن و تخلیه در محل پروژه
  • عملیات سونداژ خط خروجی

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!