عملیات اجرائی پروژه باهری

اقدامات:

تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی سقف مخزن پارت ۴ و ۸ ( آماده بتن‌ریزی)
نقشه برداری و پیاده سازی نقاط پاشنه فونداسیون
شروع آرماتور بندی پارت ۲۵ فونداسیون

ورود مصالح:

ورود ۵ تن اسکافلد به کارگاه
ورود ۱۰۰ تن میلگرد سایز ۲۰ به کارگاه

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!