عملیات اجرائی پروژه باهری

-اقدامات:
–باز کردن قالبهای سقف مخزن پارت ۴ و ۸
–قالب بندی پارت ۳ و ۷ مخزن
–عملیات بارگیری لوله چدن سایز 1000 به تعداد 234 شاخه

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!