شروع عملیات سازه ای در پروژه مخزن باهری

(1
  • انجام عملیات گودبرداری  ، تسطیح و رگلاژ فونداسیون
  • انجام عملیات بتن ریزی مگر زیر فونداسیون
  • شروع عملیات آرماتوربندی فونداسیون
  • حفاری کانال های زهکش و حوضچه های خروجی

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!