تکمیل شبکه توزیع آب در زون های 3،2،1 و تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب در زون 1 فاز 2 قرچک

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!