اجرای خط انتقال آب و شبکه توزیع آب و خط انتقال فاضلاب شبکه جمع آوری فاضلاب در فاز 2 شهرک صنعتی قرچک

  •  اتمام لوله گذاری شبکه آب و فاضلاب در زون 3
  •  پیشرفت 50 درصدی عملیات لوله گذاری شبکه آب و فاضلاب
  •  پیشرفت 30 درصدی خط انتقال آب از فاز 1 به 2 در زون 4 و 5
  •  تکمیل و احداث منهول های فاضلاب زون 1 تا 4

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!