اتمام عملیات اجرایی شبکه توزیع آب 15روستای چابهار و آغاز بهره برداری از خطوط اجرا شده

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.

    برای مشاوره تماس بگیرید!