نوشته‌ها

پروژه کاشان

,
وضعیت پروژه نابر کاشان در یک نگاه عنوان پروژه تأمین کالا،مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی اصلاح خط انتقال آب نابر کاشان با لوله چدن داکتیل قطر 400 میلیمتر کارفرما شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظارت معاونت مهندسی و توسعه آب و…
تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشانی (2)

عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان شماره قرارداد: 37/35446 تاریخ شروع پروژه : 89/12/26 مدت قرارداد: 2 ماه شمسی کارفرما: شهرداری کاشان دستگاه نظارت: …
فاضلاب

اجرای خطوط فاضلاب رو فرعی و اصلی باقیمانده محدوده بلوار مطهری شهر کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای خطوط فاضلاب رو فرعی و اصلی باقیمانده محدوده بلوار مطهری شهر کاشان شماره قرارداد: 10/25584 تاریخ شروع پروژه : 89/09/18 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه …
عملیات اجرایی دیوار محیطی سوله بحران غیاث الدین جمشید کاشان

عملیات اجرایی دیوار محیطی سوله بحران غیاث الدین جمشید کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی دیوار محیطی سوله بحران غیاث الدین جمشید کاشان شماره قرارداد: 37/25202 تاریخ شروع پروژه : 89/09/03 مدت قرارداد: 1 ماه شمسی کارفرما: شهرداری کاشان دستگاه نظارت: …
عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان شماره قرارداد: 37/12621 تاریخ شروع پروژه : 88/05/20 مدت قرارداد: 6 ماه کارفرما: دانشگاه صنعتی شریف دستگاه نظارت: …
عملیات اجرای فونداسیون، سقف و اسکلت فاز یک مسکن مهر 31 کاشان(قمصر) (2)

عملیات اجرای فونداسیون، سقف و اسکلت فاز یک مسکن مهر 31 کاشان(قمصر)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرای فونداسیون، سقف و اسکلت فاز یک مسکن مهر 31 کاشان(قمصر) شماره قرارداد: 2/31/305 تاریخ شروع پروژه : 88/04/24 مدت قرارداد: 5 ماه شمسی کارفرما: آب و فاضلاب استان مرکزی …
مطالعات اقتصادی (2)

انجام مطالعات اقتصادی BP جهت احداث 1000 واحد مسکونی در کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: انجام مطالعات اقتصادی BP جهت احداث 1000 واحد مسکونی در کاشان شماره قرارداد: 87//MC02 تاریخ شروع پروژه : 87/06/27 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: تعاونی چند منظورۀ کارکنان آبفا کاشان …