نوشته‌ها

مدیریت پیمان عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه آلیاژ گستر هامون

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: مدیریت پیمان عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه آلیاژ گستر هامون شماره قرارداد: 0015/هـ/92 تاریخ شروع پروژه : 92/08/11 مدت قرارداد: 6 ماه شمسی کارفرما: شرکت آلیاژ گستر هامون دستگاه نظا…
پیمان مدیریت عملیات ساختمانی توسعه ساختمان دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی توسعه ساختمان دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی توسعه ساختمان دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف شماره قرارداد: 87//MC05 تاریخ شروع پروژه : 87/08/15 مدت قرارداد: 12 ماه شمسی کارفرما: جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف دست…
پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه نوآوران

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه نوآوران

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه نوآوران شماره قرارداد: 87//GC07 تاریخ شروع پروژه : 87/08/11 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: شرکت نوآوران سبز احیاء دستگاه نظارت: - پیمانکار:…
پیمان مدیریت تکمیل ساختمان موسسه خیریه علی اکبر(ع) (2)

پیمان مدیریت تکمیل ساختمان موسسه خیریه علی اکبر(ع)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت تکمیل ساختمان موسسه خیریه علی اکبر(ع) شماره قرارداد: 87//MC04 تاریخ شروع پروژه : 87/08/01 مدت قرارداد: 6 ماه شمسی کارفرما: جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف دستگاه نظارت: - …

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه فروسیلیس اشتهارد

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه  فروسیلیس اشتهارد شماره قرارداد: 1001/1/4 تاریخ شروع پروژه : 87/02/01 مدت قرارداد: 12 ماه شمسی کارفرما: شرکت آلیاژ سازان مشفق دستگاه نظ…

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد دوم)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد دوم) شماره قرارداد: 31/1/ق/هـ/86 تاریخ شروع پروژه : 86/10/01 مدت قرارداد: 7 ماه شمسی کارفرما: شرکت لوله سازی هامون نایزه دستگاه …
پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول) (2)

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول) شماره قرارداد: 11/85/ق/ن تاریخ شروع پروژه : 85/10/01 مدت قرارداد: 12 ماه شمسی کارفرما: شرکت لوله سازی هامون نایزه دستگا…