نوشته‌ها

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه نوآوران

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه نوآوران

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه نوآوران شماره قرارداد: 87//GC07 تاریخ شروع پروژه : 87/08/11 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: شرکت نوآوران سبز احیاء دستگاه نظارت: - پیمانکار:…

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه فروسیلیس اشتهارد

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه  فروسیلیس اشتهارد شماره قرارداد: 1001/1/4 تاریخ شروع پروژه : 87/02/01 مدت قرارداد: 12 ماه شمسی کارفرما: شرکت آلیاژ سازان مشفق دستگاه نظ…

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد دوم)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد دوم) شماره قرارداد: 31/1/ق/هـ/86 تاریخ شروع پروژه : 86/10/01 مدت قرارداد: 7 ماه شمسی کارفرما: شرکت لوله سازی هامون نایزه دستگاه …