نوشته‌ها

فاضلاب منطقه 4 قطعه 4 (2)

عملیات لوله گذاری فاضلاب در منطقه 4 شهرداری قطعه 4 تهران

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات لوله گذاری فاضلاب در منطقه 4 شهرداری قطعه 4 تهران شماره قرارداد: 89/20 تاریخ شروع پروژه : 1389/07/27 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: فاضلاب تهران دستگاه نظارت: پار…
فاضلاب منطقه 4 قطعه 5 (2) (2)

عملیات لوله گذاری فاضلاب در منطقه 4 شهرداری قطعه 5 تهران

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات لوله گذاری فاضلاب در منطقه 4 شهرداری قطعه 5 تهران شماره قرارداد: 89/21 تاریخ شروع پروژه : 89/07/27 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: فاضلاب تهران دستگاه نظارت: پارس‌…
اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ

اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ شماره قرارداد: 14072/ع/ق/87 تاریخ شروع پروژه : 87/08/11 مدت قرارداد: 3 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوی…
فاضلاب

اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب ناحیه E 3.4 تهران به طول 8243 متر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب ناحیه E 3.4 تهران به طول 8243 متر شماره قرارداد: 87 /6 تاریخ شروع پروژه : 87/07/30 مدت قرارداد: 225 روز کارفرما: شرکت فاضلاب تهران دستگاه نظ…