نوشته‌ها

پروژه کاشان

,
وضعیت پروژه نابر کاشان در یک نگاه عنوان پروژه تأمین کالا،مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی اصلاح خط انتقال آب نابر کاشان با لوله چدن داکتیل قطر 400 میلیمتر کارفرما شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظارت معاونت مهندسی و توسعه آب و…

اجرای عملیات آبرسانی به شهرخوانسار با لوله چدن داکتیل به صورت PC

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای عملیات آبرسانی به شهر  خوانسار با لوله چدن داکتیل به صورت PC شماره قرارداد: 27466 تاریخ شروع پروژه : 88/09/03 مدت قرارداد: 3 ماه شمسی کارفرما: آب و فاضلاب استان اصفهان …