نوشته‌ها

پروژه کاشان

,
وضعیت پروژه نابر کاشان در یک نگاه عنوان پروژه تأمین کالا،مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی اصلاح خط انتقال آب نابر کاشان با لوله چدن داکتیل قطر 400 میلیمتر کارفرما شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظارت معاونت مهندسی و توسعه آب و…
تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشانی (2)

عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان شماره قرارداد: 37/35446 تاریخ شروع پروژه : 89/12/26 مدت قرارداد: 2 ماه شمسی کارفرما: شهرداری کاشان دستگاه نظارت: …
عملیات اجرایی دیوار محیطی سوله بحران غیاث الدین جمشید کاشان

عملیات اجرایی دیوار محیطی سوله بحران غیاث الدین جمشید کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی دیوار محیطی سوله بحران غیاث الدین جمشید کاشان شماره قرارداد: 37/25202 تاریخ شروع پروژه : 89/09/03 مدت قرارداد: 1 ماه شمسی کارفرما: شهرداری کاشان دستگاه نظارت: …
عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی ابنیه فنی سوله ورزشی غیاث الدین جمشید کاشان شماره قرارداد: 37/12621 تاریخ شروع پروژه : 88/05/20 مدت قرارداد: 6 ماه کارفرما: دانشگاه صنعتی شریف دستگاه نظارت: …
عملیات اجرایی تکمیل و اصلاح خط انتقال آب از مخزن 1000 متر مکعبی نیاسر

عملیات اجرایی تکمیل و اصلاح خط انتقال آب از مخزن 1000 متر مکعبی نیاسر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی تکمیل و اصلاح خط انتقال آب از مخزن 1000 متر مکعبی نیاسر شماره قرارداد: 98/5071 تاریخ شروع پروژه : 88/04/25 مدت قرارداد: 2 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان …